Information om COVID-19

Vi har valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och använda dom som ett komplement till gällande föreskrifter och företags utarbetade riktlinjer som finns inom respektive verksamhet.
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien SOSFS 2015:10 samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (2011:9) gäller som grund vid arbete. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker.

Vi städar som vanligt hos våra kunder. I förebyggande syfte uppmanar vi våra kunder att höra av sig till vår kundansvarig om det finns misstankar om ev smitta eller om ni har varit utomlands eller haft kontakt med smittad person. I det fallet bokar vi om städtillfället.

För att undvika smittspridning behöver förebyggande åtgärder tillämpas:

  • Engångshandskar ska användas för att minimera spridning
  • Punktdesinfektion vid spill eller stänk av kroppsvätskor är grundläggande för att förebygga smittspridning.
  • Följ ordinarie städrutiner med rekommenderat rengöringsmedel
  • Identifiera kritiska kontakt- och tagytor i miljön och skapa rutin för regelbunden rengöring och desinfektion.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
(Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra)

#