Intresset för hemstädning ökar

Under 2017 upplevde vi en stor ökning på beställningar av hemstädning i Malmö samt i fler andra lite större städer i närheten. Det är inte oväntat då hela branschen vuxit starkt. Det har aldrig tidigare använts lika stort belopp för RUT-avdrag som förra året.  En ökning på hela 25% som till stor del beror det på ett större intresse för att boka hemstädning. Men även i de breddade möjligheterna för IT-arbeten och flytthjälp finns förklaringar.

Av de tjänster som vi erbjuder står hemstädning för den största andelen beställningar. Detta åtminstone om man ser på den totala summan per år. Visserligen finns vissa regionala skillnader där efterfrågan är något större i Malmö (storstad) mot mindre orter. Men överlag är det en växande bransch.

Över hela Sverige är det även just hemstädningen som står för en stor del av den totala ökningen av RUT-tjänster föregående år. Snittet är en ökning på 11 % i riket vilket därmed innebär att det är den enskilda tjänst som ökat mest i kronor och ören. Bara inom hemstädning har det därför tillkommit ca 1300 nya heltidstjänster enligt vissa uträkningar.

I vår presentation över Lomma, Lund och Malmö gällande beställning av hemstädning och andra städtjänster är det däremot mindre orter som växer starkast. Både Ängelholm och Klippan hade ökning långt över rikssnittet med 18 % respektive 16 %.

Kan öka ytterligare

Vi har märkt större intresse och efterfrågan på hemstädning, rikstäckande statistik visar samma utveckling och det finns faktorer som pekar på att utvecklingen fortsätter i samma riktning.

Man räknar med att RUT-avdraget har skapat totalt ca 17 000 nya städtjänster sedan 2007 och det är detta som vissa politiker lägger fokus på och därför vill bredda avdraget i framtiden. Alliansen har exempelvis ett vallöfte om att avdragsnivån ska höjas till 75 000 kr per år förutsatt att de vinner valet. Detta kan ställas mot dagens nivå som i grunden är på 25 000 kr. Detta vill de införa i ett steg att skapa fler ”enkla jobb”.

I förslaget finns även att äldre personer ska kunna göra större avdrag. Äldre personer är den största gruppen som använder avdraget samtidigt som de har relativt små resurser. Genom att öka avdraget till 60 % skulle fler ha råd med vardagliga sysslor så som tvätt, hemstädning och liknande.

Största ökningarna hittas inom IT och flytt

Även om hemstädning är den tjänst som ökat mest i kronor så står IT-hjälp (RIT) samt flytthjälp för största ökningen i procent. Orsaken handlar om att dessa två tjänster blev tillgängliga först under augusti 2016 varpå ökningen blir något missvisande mot helåret 2017. Utöver det har flera trädgårdsarbeten blivit avdragsgilla.

#
28 April, 2018