Rut-avdrag för städning

Vi får ofta frågor kring Rut-avdraget och vad som egentligen gäller för att kunna få RUT-avdrag på hemstädning, flyttstädning och andra städtjänster. Reglerna kring avdraget har ändrats ett flertal gånger sedan det infördes och senaste förändringen genomfördes 1 januari 2017. De grundläggande reglerna är nu följande:

Summa

Den summa som används för RUT-avdrag och den summa som används för ROT-avdrag slås samman och får årligen maximalt uppgå till 50 000 kr. Av denna summa får RUT maximalt stå för 25 000 kr. Har du fyllt 65 år är gränsen däremot att RUT får uppgå till 50 000 kr.

Den som är osäker på hur mycket RUT- eller ROT-avdrag som använts kan enkelt se det genom att logga in på ”Mina Sidor” på Skatteverket.se.

Städföretaget gör allt administrativt

Som privatperson behöver du inte göra något speciellt för att få RUT-avdrag på de arbeten som utförs. Vi (i likhet med andra företag i branschen) utgår från att RUT-avdrag ska användas och sköter all administration till Skatteverket. På fakturan framgår det tydligt hur stor kostnaden blev för tjänsten och hur stor summa som är ”rabatt” tack vare RUT-avdraget. En bekräftelse skickas även ut via post från Skatteverket vilket bekräftar att ansökan om RUT-avdrag skett.

Gäller för dig som:

Rutavdrag kan utnyttjas av dig som:

Fyller minst 18 år under det år som tjänsten utförs
Betalar skatt i Sverige. Detta på minst 90% av din inkomst. Du kan aldrig göra större avdrag än den skatt som betalats under året.
Betalar fakturan för utförda arbetet före nyår om man vill att avdraget ska genomföras på kommande deklaration.
Bor till fullo, eller delvis, i den bostad där städningen utförs. Det räcker alltså att man under en kortare tid hyr en stuga för att städning med RUT ska kunna beställas. Möjlighet finns även att få RUT-avdrag på arbete som utförs i föräldrars bostäder.

Utöver att RUT-avdraget får användas vid städtjänster och andra hushållsnära tjänster så har det med tiden expanderats till att även gälla reparationer av vitvaror samt installation och ett stort antal övriga IT-tjänster. Dessa kan kortfattat sammanfattas med:

Renovering av vitvaror på plats (sedan 2017)

Sedan 1:a januari 2017 går det även att få RUT-avdrag för reparationer av vitvaror. Det gäller därmed exempelvis spis, fläkt, kyl och frys. För att få göra avdrag krävs däremot att reparationen sker på plats. Behöver varorna skickas iväg för reparation kan inte avdrag ske.

IT-rut (sedan 2016)

Med IT-rut menas IT-relaterade tjänster som det går att få RUT-avdrag för. Bland dessa finns exempelvis installation av datorer, TV, läsplattor och annan elektronisk utrustning. Det går även att få RUT för installation och reparation av tillbehör till dessa. Även här krävs det att arbetet utförs på plats.

#
29 June, 2017