Så många beställer städtjänster i Malmö och i närliggande orter

Städfirma Malmö - Erbjudande

Även om det totala beloppet som betalats ut via RUT- och ROT-avdrag minskat sedan nya regler år 2016 så ökar både antalet personer som gör RUT-avdrag och det totala beloppet för detta enskilda avdrag år från år. Efterfrågan på städtjänster och andra hushållsnära tjänster växer alltså starkt över hela Sverige. I Skåne har ökningen varit ca 10% mellan 2015 och 2016. Störst ökning stod Ängelholm för.

Under 2016 betalades det ut ca 15 miljarder i RUT- och ROT-avdrag. Av denna summa var 3,7 miljarder RUT vilket betyder att ROT fortfarande står för den allra största delen. Samtidigt har beloppet för ROT-avdrag kraftigt minskat mellan 2015 och 2016. Efterfrågan har däremot ökat för RUT-tjänster. Det visar statistik från Skatteverket där det även gå att se regionala skillnader inom Skåne.

Lomma – År 2015 var det 3544 personer som beställde städning, strykning och liknande hushållsnära tjänster och genomförde RUT-avdrag. Detta med en total summa på ca 24,5 miljoner. Året efter var det 3920 personer (ökning på 10%) och totalt belopp på 26,7 miljoner.

Malmö – I Malmö fick 20 363 personer hjälp med städning, matlagning m.m. och genomförde RUT-avdrag på ca 100 miljoner. Året efter var det 22 857 (ökning på 12%) och avdrag gjordes på 112,5 miljoner.

Lund – Av de som bor i Lund var det 9792 personer som valde att göra RUT-avdrag 2015 på ett totalt belopp av 55,5 miljoner. Året efter var det 10 955 personer (ökning på 12%) och beloppet var 62,1 miljoner.

De orter där ökningen varit störst var Ängelholm (18%) och Klippan (16%).

I samtliga kommuner i Skåne ökade både antalet beställare och den totala summan för hushållsnära tjänster mellan 2015 och 2016. Med tanke på hur många som sökt RUT-avdrag fram till oktober 2017 bör en ytterligare ökning ske när detta år sammanställs.

Ändringar som både missgynnar och gynnar städbranschen

Att det från 2016 skett betydligt lägre utbetalningar genom ROT-avdraget beror främst på att avdraget sänkts från 50% till 30%. Även reglerna för städtjänster och andra RUT-tjänster har förändrats – både positivt och negativt.

Förr var det möjligt att göra avdrag på 50 000 kr genom RUT, en summa som idag är 25 000 kr. Däremot har även flyttstädning lagts till som tjänst som kan ge avdrag. Det kan vara en av orsakerna att allt fler anlitar företag och gör RUT-avdrag. En annan orsak kan helt enkelt vara att allt fler inser fördelen med att få hjälp med städning och andra hushållsnära tjänster i vardagen. Att få lite tid över i livspusslet anger många av våra kunder vara orsaken till att de beställer städhjälp.

#
7 October, 2017